รักที่ – Brown Flying

รักที่ – Brown Flying

เธอนั้นรู้ทุกสิ่ง ว่าฉันเป็นอย่างไร รู้ไปหมดได้ไง ว่าฉันชอบอะไร เธอคงรู้ทุกอย่าง จากวันที่ผ่านไป แต่เธอกลับมองข้ามใจ เธอไม่ดูที่ใจ กลับรู้ว่ามีอะไรอยู่ ลองเข้ามาใกล้ชิดดู เอาหูแนบฟัง รักที่ไม่ได้แกล้งหลอก แค่บอก รักที่มันจะมีความหมาย รักที่ฉันไม่เคยบอก…