หนึ่งข้อความจากหัวใจ

หนึ่งข้อความจากหัวใจ

Batman – หนึ่งข้อความจากหัวใจ คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล ทำนอง o sepia เรียบเรียง พิเนตร ดุลยนัย, กสิ นิพัฒน์ศิริผล กี่วันแห่งความรัก…