เท่านั้น – a.r.t Feat. คิว ฟลัวร์

เท่านั้น – a.r.t Feat. คิว ฟลัวร์

เธอไม่ได้เสียคนที่ดีพร้อม เธอไม่ได้เสียคนที่ได้ดั่งใจทุกอย่าง เธอไม่ได้เสียคนที่เธอคิดจะเดินร่วมทาง คนที่จะใช้เวลาด้วยกันข้างๆ คนที่เธอรักหมดใจ แต่เธอเสียคนที่รักเธอที่สุดในชีวิต คนที่พร้อมจะทำทุกสิ่ง คนที่พร้อมจะให้ทุกอย่าง แค่เธอเสียคนที่อยากดูแลเธอไปตลอดชีวิต คนท่ีมั่นคงไม่จืดจาง คนที่ยอมเธอหมดทุกทาง เท่านั้น เธอไม่ได้เสียคนที่เธอรัก เธอไม่ได้เสียคนที่เธอคอยหวังดี เธอไม่ได้เสียคนที่เธอคิดถึงทุกนาที…