ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก – 7 Days Crazy

ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก – 7 Days Crazy

รักคำนี้เธอแปลว่าอะไร ถ้าแปลว่าไม่เหลือใจ อย่าฝืนพูดมันเลยเธอ รู้วันนี้ว่าเธอเปลี่ยนไป อย่าแสดงอะไรมากมาย บอกฉันตรงตรงได้ไหม หากเธอคนเดิมพูดคำนั้นมันคงซึ้งใจ แต่วันนี้มันฟังแล้วไม่ใช่ อย่าหลอกกันไปอยู่เลย คำว่ารักฟังเข้าใจแต่มันไม่รู้สึก มันไม่นึกถึงคนรักกัน บอกไม่ถูกมันเหมือนไม่มีความหมาย คำว่ารักจากปากคนที่มันไม่มีใจ มันก็เหมือนแค่ลมพัดไป บอกไม่รักยังรู้สึกดีกว่าเลย…