ผู้หญิงที่ดีที่สุด

ผู้หญิงที่ดีที่สุด

สองมือ ที่คอยประคอง ที่คอยปกป้องคุ้มภัย ตั้งแต่เราลืมตา ก็อยู่ในความทรงจำตั้งแต่เรายังจำความไม่ได้ ไม่ว่าจะงอแง จะน่ารำคาญ แต่เธอก็ยังยิ้มได้ ไม่เคยบ่นอะไร แต่กลับกอดเบาๆ และกล่อมให้นอนฝันดี จะขอกราบเท้าแม่ ผู้หญิงที่ดีที่สุด ไม่เคยเรียกร้องอะไร แค่ขอให้เราได้อยู่รอดปลอดภัย…