ในหลวงของแผ่นดิน

ในหลวงของแผ่นดิน

รวมศิลปิน – ในหลวงของแผ่นดิน คำร้อง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ทำนอง/เรียบเรียง สราวุธ เลิศปัญญานุช มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่อง ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง…