น้อย – แม็กซ์ เจนมานะ

น้อย – แม็กซ์ เจนมานะ

Just want to hold your hand.. ใครบางคนมาเปลี่ยนชีวิตของฉัน ให้เห็นลมที่ผ่านไป เห็นคืนวันที่ผ่านมา มองนาฬิกาที่อยู่บนฟ้าเล่าเรื่องราว ทุกนาทีที่ก้าวไป ให้มันกลายมีความหมาย ขยับตัวเองเดินลงให้ช้าสักหน่อย ค่อยๆ ได้มองเห็นความสวยงามข้างทาง…