ดาวมหา’ลัย – แบงค์ วัชระ กัณธุ์ยาภรณ์ The Voice 2

ดาวมหา’ลัย – แบงค์ วัชระ กัณธุ์ยาภรณ์ The Voice 2

อ่อนโยนและหวานละมุน อบอุ่นและซึ้งเกินใคร ช่างงามทั้งตัวและทั้งใจ ก็คือคุณเท่านั้น หนึ่งเดียวที่ทุกหัวใจเลือกมา หนึ่งเดียวที่เหมือนดาราบนนั้น หนึ่งเดียวที่ผมทำได้แค่รัก ในฝันเพียงข้างเดียว เพราะคุณนั้นเป็นถึงดาวมหา’ลัย ดาวมหา’ลัยที่คนใฝ่หา สวยคุณสวยจนทุกคนต้องหันมา ดูเข้าตา กว่าใครๆ เพราะคุณนั้นเป็นถึงดาวมหา’ลัย ดาวในหัวใจที่ไกลเกินคว้า…