หน้าเดิม – เฟรม One Way Ticket

หน้าเดิม – เฟรม One Way Ticket

ทั้งๆ ที่นั่งอยู่ ตรงนี้ที่เราเคยอยู่ แต่เป็นเพราะอะไร ยังไง ไม่รู้ รู้แค่มันเดียวดาย ห้องเดิมที่มุมเก่า รองเท้าที่เธอเคยใส่ หนังสือเล่มเดิม ที่เธออ่านไว้ ฉันวางไว้หน้าเดิม ต่างแค่เพียงเธอนั้น อยู่ตรงนั้น แต่ฉันยังคงฝังใจ…