พิษสตรีเรื้อรัง – เปอร์ สุวิกรม

พิษสตรีเรื้อรัง – เปอร์ สุวิกรม

? เนื้อเพลง พิษสตรีเรื้อรัง คำร้อง? นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิทำนอง? ปัญญา? ปคูณปัญญาเรียบเรียง Mingutaก็เพิ่งรู้ ว่าผูหญิงคือของเสพติด ถ้ามันไม่มีแล้วมันหงุดหงิด ผมติดผู้หญิง *ความอ่อนหวาน มันหาจากใครไม่ได้จริง ๆ…