ฮู้เบิดล่ะ – เบลล์ นิภาดา

ฮู้เบิดล่ะ – เบลล์ นิภาดา

เนื้อเพลงฮู้เบิดล่ะ – เบลล์ นิภาดา คนฮักกันถ้าหากคนหนึ่งเปลี่ยนไป จั่งใด๋กะฮู้สึกได้ บ่ยาก คนเซาฮักกันจั่งแม่นซอมออกง่ายคัก อยู่ที่ว่าสิเว้าสิปาก บ่ท่อนั้นล่ะ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเฮา บัดเป็นน้อง ที่เว้าบ่ได้ ย้อนว่าฮักอ้ายแฮง ย้อนว่าแพงอ้ายหลาย…