เนื้อเพลงคนบ่ฮู้ใจ – เน็ค นฤพล

เนื้อเพลงคนบ่ฮู้ใจ – เน็ค นฤพล

คนบ่ฮู้ใจ – เน็ค นฤพล อ้ายมักไปเที่ยวไส เจ้านั้นกะฮู้จักดี อ้ายมีเสื้ออยู่จักสี เจ้าฮู้สุอย่าง อ้ายมักกินอันได๋ อ้ายบ่มักกินหยัง จำได้สุอย่าง ปานว่าจดเอาไว้ แต่เว้ามาแล้วกะเป็นตาเหลือใจ อยากผูกคอตายกับความจริงมื้อนี้ เจ้าเป็นคนที่ฮู้จักอ้ายดี…