ละไว้ในฐาน ที่เสียใจ – เนโกะ จั๊มพ์ Neko Jump

ละไว้ในฐาน ที่เสียใจ – เนโกะ จั๊มพ์ Neko Jump

เจ็บแค่ไหน ต้องยอมถึงเจ็บแค่ไหน เมื่อเธอได้พบกับใคร และเขาคืนคนที่เธอต้องการ จบใช่ไหม ต้องยอมให้จบใช่ไหม เมื่อเธอไม่รักฉันก็ต้องไป จำเป็นต้องพูดอะไรให้มากความ ฉันไม่หวังให้เธอเดินกลับมาหา เพราะวันนี้ฉันคงไม่มีค่า แต่อยาากจะขอเรื่องเดียวแค่นี้ บอกไม่รักฉันกี่พันครั้ง ไม่เจ็บเท่าฟังเธอบอกรักใคร แค่เธอจะทิ้งฉันก็แทบหยุดหายใจ อย่าทำให้ตายกว่านี้…