ฮิเดโกะ Hideko

ฮิเดโกะ Hideko

สำหรับคุณมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ที่จะยอมรับผมเข้ามาในหัวใจ แต่เรา เคยเจอกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง อาจเป็นในความฝันที่ผ่านมา แม้ใครๆ ต่างถามหาเหตุผล แต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณ คือ หัวใจที่ไม่มีเหตุผล ไม่มีคำใดมาบรรยายความรักของผมได้ บางครั้งผมอาจดูดื้อดึงมากเกินไป แต่เพียงเพราะ…