ไม่ว่าจะ…

ไม่ว่าจะ…

ฮัท THE STAR – ไม่ว่าจะ෥ คำร้อง นาโต้ ทำนอง นราธิป ปานแร่ เรียบเรียง มงคลพัฒน์ ทองเรือง ไม่ว่าจะวันพรุ่งนี้ ไม่ว่าจะเดือนปีไหน…