ไม่รับปาก – อ้น The Star

ไม่รับปาก – อ้น The Star

ไม่รู้เหมือนกัน ฉันจะทำได้ไหม ฉันจะเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหม ฉันไม่กล้ารับปาก แต่จะพยายาม… สถานะเปลี่ยนทั้งที่ไม่อยาก ไม่คิดมาก่อน ไม่ได้ทันเตรียมใจ เธอว่าฉันจะเปลี่ยนง่ายง่ายได้ไหม อยากทำได้เหมือนที่เธอคาดหวัง ทำใจให้เป็นเพื่อนเท่านั้น แต่ความผูกพันบางอย่าง มันลึกจนเกินจะลบไป ก็คำคำเดิมว่ารักนั้นยังดังในใจ ให้ไม่รักไม่รู้ห้ามยังไง…