คนแปลกหน้า – ซานิ Feat.อุ๊ หฤทัย

เพลง คนแปลกหน้า – ซานิ Feat.อุ๊ หฤทัย

ในวันที่อะไรก็เปลี่ยนไปแล้ว เธอคือคนสำคัญคนเดียวที่ฉันมี ความรักความห่วงใย…ให้ได้ทั้งหมดใจ ฉันเคยไม่เข้าใจ ในสิ่งที่เธอทำ เคยคิดเหมือนว่าเราเป็นคนแปลกหน้าที่ใกล้กัน ไม่เห็นจะผูกพันอะไร *จน (ใน) วันที่อ่อนล้าไม่มีใครข้างกายเรานั้นยังมีกัน ประคองกันข้ามไป ** เธอคือคนเดียวคือคนสำคัญ ที่ฉันนั้นมีอยู่ ไม่ว่าต้องเจออะไร…