คนใกล้ตัว

คนใกล้ตัว

เคย…ได้ยินใครๆ บอกไว้ หนทางที่มัน…ห่างไกล ก็คือตัวแปรแห่งความรักร้าวใคร…เค้าเตือนให้คอยทำใจ ไม่เคย…ไหวหวั่น วางใจในรัก ไม่นึก…ระแวงยัง…มั่นใจว่าเธอมั่นคง ห่างกัน…เพียงไหน รักเราต้องไปได้ดีแต่ความเป็นจริง ไม่อาจจะหยุดยั้งได้ เธอกำลังจะไป…จากฉันเป็น…เพราะเธอใกล้กันกับเขา เค้าคอยดูแลใส่ใจ เหมือนเราที่เคยอยู่กันครั้งนั้นใจ…ของเธอก็เลยเปลี่ยนไป ไม่เหลือ…เยื่อใย เพราะความที่เราห่างกันจำ…จนตาย…