มีแฮงโลดสู – อาม ชุติมา

มีแฮงโลดสู – อาม ชุติมา

เนื้อเพลงมีแฮงโลดสู – อาม ชุติมา เก็บเอาความหลังที่มี จดจำแต่สิ่งดี ต่อจากนี้ เฮาบ่มีหยังติดค้าง อยากจบสิยอมให้จบ ถึงสิคบกันโดนกะส่าง ฮักฮ้างๆ ดึกถิ่ม…ลงข้างทาง โลดอย่าเสียดาย *มันบ่ตายดอกตี้ กะแค่อ้ายมีคนใหม่…

เนื้อเพลงเธอคือ…? – อาม ชุติมา

เนื้อเพลงเธอคือ…? – อาม ชุติมา

เธอคือ…? – อาม ชุติมา ข้าวออกฮวงเป็นพวงแล้ว เริ่มเหลืองอุยฮุยแล้ว ปีนี้อ้ายคงบ่แซว คงบ่มาซ่อยน้องสีข้าว จำได้บ่ออกพรรษา ปลายฝนเริ่มต้นหนาว ไผๆ กะควงผู้บ่าว มาเที่ยวงานกันเป็นคู่ *หมอลำบ้านอ้ายน้องกะไป หมอลำบ้านได๋…