ว่าจะไม่รัก – อานนท์ สายแสงจันทร์ Ost.ไฟในวายุ

ว่าจะไม่รัก – อานนท์ สายแสงจันทร์ Ost.ไฟในวายุ

…. …. …. …. ก็ยิ่งห้ามใจตัวเองไม่ไหว ถ้าเธอไม่มีใคร เปิดใจให้ฉันเข้าไปได้ไหมเธอ ถ้าเธอไม่มีใคร เปิดใจให้ฉันเข้าไปได้ไหมเธอ …. …. …. ….