อยากจะดีกว่านี้ (Better Man) – อั๋น เจษฎา

เพลง อยากจะดีกว่านี้ (Better Man) – อั๋น เจษฎา

ฉันรู้และเข้าใจ ว่าเธอก็รู้และเธอเข้าใจ ในความเป็นจริงของตัวฉัน ที่วันนี้ยังไม่ดีเท่าไร ฉันรู้และเข้าใจ ว่าในบางทีเธอนั้นก็ทนไม่ไหว กับอาการมากมายของตัวฉัน ก็บางที ฉันเป็นตัวเองมากไป ก็อยากจะขอให้เธอ อย่าพึ่งไปไหน อยากจะดีกว่านี้ ให้เธอได้มั่นใจ ไม่ว่าวันไหนไหน เพื่อเธอ…