หลับให้สบาย – สมชาย นิลศรี

หลับให้สบาย – สมชาย นิลศรี

นายวิเชียร เฉลิมกิจอุทัย นายสมาน เอียงมา นายสมพร พงษ์พันยวิริยา นายมรุดี กาลี นายโกศล พันธ์สืบน้อย เด็กชายน้อยจักรินทร์ เอียงมา ประชาชนผู้บริสุทธิ์ เหตุใดมนุษย์เล่าจึงทำร้ายกัน เราคนไทยด้วยกัน…