เนื้อเพลง น้ำใต้ศอก – สกายพาส

เนื้อเพลง น้ำใต้ศอก – สกายพาส

น้ำใต้ศอก – สกายพาส เนื้อเพลง ยอมเป็นวัวเป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไรยอมเป็นทาสรับใช้ ให้เธอเป็นนายในใจฉัน เมื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา