นาวาสงกรานต์ – ร็อคสะเดิด

เพลง นาวาสงกรานต์ – ร็อคสะเดิด

แดดเปรี้ยงเปรี้ยง กลางเดือนเมษา นำนาวามารดน้ำกัน แดดมันร้อนระอุช่างมัน มาร่วมกันเล่นน้ำสงกรานต์ โบราณมาประเพณีสืบไป เราคนไทยช่วยกันสืบสาน วัฒนธรรมด้านธรรมเนียมโบราณ วันสงกรานต์กลางเดือนเมษา ฮ้า ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้าฮา ฮ้า ฮ้าฮา…