รักหนึ่งคำ จดจำตลอดไป

รักหนึ่งคำ จดจำตลอดไป

ริท เรืองฤทธิ์ – รักหนึ่งคำ จดจำตลอดไป คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล คำร้องพิเศษ เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช (ริท เรืองฤทธิ์) ทำนอง กสิ…