Shorty (Feat. แบงค์ Clash)

Shorty (Feat. แบงค์ Clash)

Thaitanium – Shorty (Feat. แบงค์ Clash) ว่ายังไง shorty จะมาจะไปก็ตัดสินใจขอเพียงให้ไว shorty ถ้าอยากจะไปก็อย่าสนใจใครเลย เธอก็รู้ Iෲm a star…