Event

Event

รักที่เห็นที่พบนั้นมีอยู่จริง รักที่ไม่เห็นไม่พบนั้นก็มีอยู่จริง อยู่ที่ว่าใครจะทานต้านไหว ส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจ ผ่านมาแล้ว ขออย่าเพิ่งไป เชื่อว่ารักที่แท้ต้องมีที่มา ฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์ อาจจะดูเป็นบังเอิญเหมือนแค่ฝัน เธอเชื่อไหม หัวใจมีมากกว่านั้น เรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงจริง ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้น หัวใจตรงกับฉัน มาความรักฉันไป…

เหนือ

เหนือ

Season Five – เหนือ คำร้อง กสิ นิพัฒน์ศิริผล ทำนอง รักษ์พล รักขนาม เรียบเรียง กสิ นิพัฒน์ศิริผล Yeah.. Yeah..…