เก็บไว้ (Echo) – Lomosonic

เก็บไว้ (Echo) – Lomosonic

แม้….จาก กันแล้ว แต่ฉันเอง อยากให้เธอ เก็บไว้…..ในวันที่เธอ ไม่มีใคร หากว่าเหงา ยังมี หนึ่งคนที่รักเธออยู่ ยังคงคิดถึงเธอ อย่างเดิม เสมอไป ฉันคงไม่อาจเอ่ยคำพูดใด ให้เธอรู้สึกอย่างที่ตั้งใจ แต่จำไว้หากยังรัก…

อยากจะรักแค่ไหน

อยากจะรักแค่ไหน

อยู่ตรงที่เก่า ความรู้สึกที่ฉันให้เธอ ยังคงชัดเจนไม่เลือนหาย ความเสียใจ รอยน้ำตา ไม่เคยเสียดายที่ได้บอกไป *อยู่ที่เธอนั้นอยากจะรักแค่ไหน เมื่อฉันรักเธอแทบจะขาดใจ จะรักไปจนวันตาย อยากทำทุกอย่าง ที่ตั้งใจ ให้ฉันได้อยู่และไม่จากไป **อยู่ที่เธอนั้นอยากจะรักแค่ไหน เมื่อฉันรักเธอแทบจะขาดใจ จะรักไปจนวันตาย…