เนื้อเพลง มันเป็นย่อนหยัง – ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง มันเป็นย่อนหยัง – ไผ่ พงศธร

เพลง มันเป็นย่อนหยัง – ไผ่ พงศธร เนื้อเพลงลูกทุ่ง ย่อนหยังเจ้าถึงได้ถิ่มอ้ายไป บอกอ้ายได้บ่ ย่อนหยังเฮาถึงต้องเลิกกันน้อ มันย่อนหยังกัน

เนื้อเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ – ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ – ไผ่ พงศธร

ถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะ – ไผ่ พงศธร เนื้อเพลง กะถิ่มอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะถิ่มอ้ายสา บ่เป็นหยังอยู่ได้ ให้…เจ้าไป กับคนที่เขาพาเจ้าไปได้ต่อ…