ยินดีที่ได้รักเธอ

ยินดีที่ได้รักเธอ

รณเดช วงศาโรจน์ – ยินดีที่ได้รักเธอ คำร้อง ฟองเบียร์ ทำนอง/เรียบเรียง จิรศักดิ์ ปานพุ่ม คนคนเดียว ก็มีใจดวงเดียว แต่ว่าฉันให้เธอ ไม่ว่าเหตุผลใด เธอจงอย่าสนใจ แค่เธอรับไป…