เนื้อเพลง มานอนนาเด้อ – เด็กเลี้ยงควาย x มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง มานอนนาเด้อ – เด็กเลี้ยงควาย x มนต์แคน แก่นคูน

มานอนนาเด้อ – เด็กเลี้ยงควาย x มนต์แคน แก่นคูน เนื้อเพลง อยู่คนเดียวมันเหงาไม่มีใครเอาใจ กลับมานอนด้วยกันไหม โอ้เย

เนื้อเพลง อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก – มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก – มนต์แคน แก่นคูน

อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก – มนต์แคน แก่นคูน เนื้อเพลง อ้ายกะเลย กะเลยฮักเขา..ฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮักคนเสียหลัก ดีล่ะตั๊วะบ่ตายคาวงเหล้า

เนื้อเพลง คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส – มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส – มนต์แคน แก่นคูน

คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส – มนต์แคน แก่นคูน เนื้อเพลง แล้วคำว่า..ฮักกันมื้อนั่นมันเหี่ยถิ่มไสแล้วคนที่ว่า..ฮักหลายมื้อนี่หัวใจเอาไผมาปน