อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน

อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน

กิ่ง เหมือนแพร – อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต ทำนอง พัฒน์ สุพรหมจักร เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ เธอบอกว่าเธอรักฉันคนเดียว คงบอกกับเขา…