เนื้อเพลง ก็มาดิคะ – ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

เนื้อเพลง ก็มาดิคะ – ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

เพลง ก็มาดิคะ – ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ เนื้อเพลง ก็มาดิคะ จะมัวจะซ้อมจะมองเฮ็ดหยัง อยู่เป็นโสดลำพังลองเฮ็ดคือจั่งคำเว้าเบิ่งดู้