เกลียดทุกคน (ที่อยู่ข้างเธอ) – มาเดียร์

เพลง เกลียดทุกคน (ที่อยู่ข้างเธอ) – มาเดียร์

เขาอะไรก็ถูก เขาดี เขามีสิทธิ์ ฉันอะไรก็ผิด ฉันไกล จากสายตา ฉันมันเป็นคนอื่นที่เผลอเสนอหน้ามา แต่เขาเป็นเจ้าของใจ * อ้อมแขน เธอมีให้เขาเท่านั้น แต่ฉันไม่มีใคร ** ฉันเกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย…