ความจริง – มาลีวัลย์ จามีน่า Ost.เวียงร้อยดาว

ความจริง – มาลีวัลย์ จามีน่า Ost.เวียงร้อยดาว

…. …. …. …. เก็บมันเอาไว้ในใจ ไม่รู้จะบอกยังไง ได้แต่เก็บงับความลับเอาไว้ จนเกินจะทน ให้โอกาสฉันได้เจอ ได้พูดให้ฟังสักหน แค่เพียงเท่านี้จริงๆ ที่ขอจากใจ… …. …. ….…