เมารัก

เมารัก

แล้วก็เป็นอย่างนี้ รักที่คิดว่าต้องดี สุดท้ายมันก็ช้ำใจก็พอจะรู้ว่าควรจะต้องห้ามใจ แต่จะทำเช่นไรกลับได้เจอแต่ภาพวันเก่ามีใครบ้างคนเคยนิยามเอาไว้ว่าความรักเป็นเหตุทำให้คนเมาเมื่อเรานั้นรักใคร ซะดี มันก็ดูคล้ายจะบางเบาก็อาจเป็นเพราะฉัน นั้นคงยังเมารักจึงลืมว่าฉันนั้นควรหักห้ามใจก็เมื่อมันคิดถึงเธอคงต้องปล่อยไปก็จะให้ทำอย่างไร ก็หัวใจฉันยังไม่สร่างแล้วเมาแล้วก็หายแต่ว่าการที่คิดถึงใคร นั้นมันทรมานอยู่อยากจะพบ อยากที่จะพูดคุยอยากที่จะรับฟัง อยากสัมผัสเธอเหมือนวันเก่ามีใครบ้างคนเคยนิยามเอาไว้ว่าความรักเป็นเหตุทำให้คนเมาเมื่อเรานั้นรักใคร ซะดี มันก็ดูคล้ายจะบางเบาก็อาจเป็นเพราะฉัน นั้นคงยังเมารักจึงลืมว่าฉันนั้นควรหักห้ามใจก็เมื่อมันคิดถึงเธอคงต้องปล่อยไปก็จะให้ทำอย่างไร ก็หัวใจฉันยังไม่สร่างก็อาจเป็นเพราะฉัน…