หนึ่งเดียวคือแม่ – พลอย พรรณาราย Ost.ทองเนื้อเก้า

หนึ่งเดียวคือแม่ – พลอย พรรณาราย Ost.ทองเนื้อเก้า

อัน พระคุณแม่นับคณา เกินกว่า ยากหา ไหน พสุธา ที่กว้างไกล ยังไม่ เท่าแม่นี้ รวมแผ่นฟ้า มหานที พระคุณ แม่นี้ มากเสีย ยิ่งกว่า…