ไปรักกันให้พอ ฉันรอไหว – พลอย พรทิพย์ Calling Love 2

ไปรักกันให้พอ ฉันรอไหว – พลอย พรทิพย์ Calling Love 2

พักเวลาไว้ให้เธอใช้กับคนนั้น คนที่ตัวเธอเพิ่งเจอได้ไม่นาน เมื่อเธอกล้ายอมรับ พูดตรงตรงว่าเธอรักกัน ฉันจะยอมปล่อยมือของเธอทั้งยังรัก ฉันยอมปล่อยเธอกับเขาไปก่อน ถ้ารั้งได้แค่ตัวไม่มีประโยชน์อะไร อยากได้รักเธอหมดทั้งหัวใจ แต่เมื่อเธอนั้นจะไป ก็แค่อยากบอกเธอเอาไว้ ให้เธอไปรักกันจนพอ ฉันรอเธอเสมอ ถ้ารักเขาก็ไม่ต้องเป็นห่วงฉัน อย่าแคร์หรือสนใจ อยู่ตรงนี้ไม่ลำบาก…