ฝาก

ฝาก

ห่างกันเท่าไรแม้ไกลสุดฟ้า แต่ในหัวใจฉันยังห่วงหา ฉันเคยเป็นอย่างไร ก็เป็นคนเดิมเรื่อยมา เก็บใจไว้รอเธอ ไม่เคยมอง ไม่สนใคร แต่ใจของเธอเมื่อไกลห่างฉัน มั่งคงเหมือนเดิม หรือมันหวั่นไหว ฉันได้แต่ฝากดาว และขอภาวนาเรื่อยไป อย่าทำให้ใจเธอเป็นของใคร ขอให้เหมือนเดิมทุกอย่าง ฝากความคิดถึงฉันไป…