เพราะเธอคือลมหายใจ

เพราะเธอคือลมหายใจ

ฟังเพลง เพราะเธอคือลมหายใจ – ปาณิตา & วิงค์ เนื้อเพลง เพราะเธอคือลมหายใจ – ปาณิตา & วิงค์ * อยากบอกเธอให้รู้ว่าฉันก็รักเธอ จะดูแลหัวใจ…