พ่อ – ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว

พ่อ – ปั่น ไพบูลย์ เกียรติเขียวแก้ว

เพลง พ่อ ฮือ..ฮือ..ฮือ ก่อนนอน ครั้งยังวัยอ่อน เคียงหมอน พ่อนอนกล่อมขวัญ ได้ฟังนิทาน หัวใจเริงสำราญ อยู่ทุกข์ยามเรื่อยมา ปลูกฝัง น้อมนำ พาให้ จวบวันก้าวไป ใฝ่หา…