ความสุขใกล้ๆ – บุรินทร์ บุญวิสุทธ์

ความสุขใกล้ๆ – บุรินทร์ บุญวิสุทธ์

เหมือนฉันมีอะไร ที่ทำให้ไม่อยากไปจากตรงนี้ ทุกครั้งที่อยู่มันรู้สึกดี เหมือนว่ามีอะไร ความสุขอาจอยู่ไม่ไกล ความสุขอาจอยู่ใกล้ๆ ก็มีเพียงเธอเท่านั้น ที่ทำให้ฉันยิ้มได้อย่างตอนนี้ ฉันมีความสุข และรู้สึกดี และมั่นใจว่าจะไม่มีใครทำได้อย่างเธอ จะมีเพียงเธอเท่านั้น ที่ทำให้ฉันยิ้มได้อย่างตอนนี้ ฉันมีความสุข และรู้สึกดี…