กลัว – บราวน์ ฟลายอิ้ง (Brown Flying)

กลัว – บราวน์ ฟลายอิ้ง (Brown Flying)

โลกยิ่งหมุนเร็วเท่าไร วันและคืนดูผ่านไปเร็วเท่ากัน เหมือนก็ใจที่ยิ่งใช้ ยิ่งช้ำ ก็ถ้าใช้มันทุกวัน ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ลองให้ใจได้พักได้ผ่อน ไม่ต้องเร็ว ไม่ต้องแรง ฉันระแวงว่าจะล้มไปซะก่อน หวั่นใจก็ต้องทนเจ็บ ปวดใจทนก่อน ไม่ขอให้เป็นอย่างนั้น เธอทำมันไม่เคยหยุด…