ตัวเบาเบา

ตัวเบาเบา

ก็ไม่ค่อยรู้มันเป็นเมื่อไร ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ แต่สิ่งที่รู้ประมาณว่าดี ยังกับอากาศไม่ค่อยพอ ประติดประต่อคำไม่ทัน ควบคุมไม่ไหว อย่างนี้ทุกทีไป ไม่ใช่กับใคร… แค่ตอนที่มาใกล้ใกล้เธอ อยู่ข้างเธอแล้วเหมือนตัวเบาเบา และมือไม้มันสั่น มันล่องลอย มันไหวหวั่น มันไม่เหมือนเคย อย่างกับความฝัน…