ยิ่งคุยยิงเหงา – ณัฐ ศักดาทร

ยิ่งคุยยิงเหงา – ณัฐ ศักดาทร

…. …. ยิ่งคุยกับเธอยิ่งเหงา ใจยิ่งเหงา เมื่อฉันฟังเธอ ได้ยินแต่เรื่องของเขา ชื่อของเขา ที่เธอบรรยายออกมา อยากจะคุยกันให้นานกว่านี้ หัวใจมันกลับอ่อนล้า …. …. -ติดตามเนื้อเพลง ยิ่งคุยยิ่งเหงา –…