รักแรกพบ – คิว สุวีระ Ost.อีสา รวีช่วงโชติ

รักแรกพบ – คิว สุวีระ Ost.อีสา รวีช่วงโชติ

แค่เพียงครั้ง ภาพเธอยังฝังยังปักใจ ไหวหวั่น เก็บในห้วงคะนึง ติดตรึงอยู่ในฝัน เมื่อวันที่เราแรกเจอ แค่สักครั้ง ฉันเฝ้าแต่หวังได้แอบอิง ชิดใกล้ แค่สบตาของเธอ เสี้ยวหนึ่งลมหายใจ ทั้งหัวใจก็เป็นของเธอ รักแต่แรกพบ ยิ่งได้พบก็ยิ่งพรํ่าเพ้อ เพียงสักครั้งให้ฉันได้อยู่ข้างเธอ…