เนื้อเพลงอย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย | ศิลปิน คะแนน นัจนันท์

เนื้อเพลงอย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย | ศิลปิน คะแนน นัจนันท์

เนื้อเพลงอย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย ศิลปิน คะแนน นัจนันท์ กดเบิ่งในเฟสเจ้า รูปปกกะรูปเขา ซื่อลองกะซื่อเขาสถานะกะขึ้นกับเขา หน้าวอลกะมีแต่เขา โพสต์หากะเกี่ยวกับเขา