รักแท้…ยังไง

รักแท้…ยังไง

คริสทีน 2 Become 1 – รักแท้..ยังไง คำร้อง สีห์ ธาราสด ทำนอง ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว เรียบเรียง จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ…