คนเก็บฟืน

คนเก็บฟืน

เบื้องบน เป็นแผ่นฟ้ากว้าง เบื้องล่าง เป็นธารน้ำใส ตัวฉันมีกาน้ำหนึ่งใบ กับกองฟืน ที่วางอยู่เรียงราย อยู่มาปีแล้วปีเล่า วันเก่าๆ ได้ผ่านเลยไป คืบคลานเข้าสู่ วันใหม่ ลมหายใจ ยังอบอุ่นในทรวง *…