อ้อมแขนแฟนเก่า – กานต์ ทศน

อ้อมแขนแฟนเก่า – กานต์ ทศน

เนื้อเพลงอ้อมแขนแฟนเก่า – กานต์ ทศน แม้ว่าวันนี้ โตอ้ายสิต้องแพ้เขา แม้ว่าวันนี้ ฮักเฮาสิต้องจบลงแค่นี้ แต่อยากให้เจ้าฮู้ว่าหัวใจ อ้ายยังฮักเจ้าหลายคนดี คั่นมื้อหนึ่งถืกเขาย่ำยี อ้อมกอดอ้อมนี้ยังรอเสมอ แค่หนึ่งนาทีก็มีความหมายในใจอ้ายนี้ เสี้ยวนาทีให้อ้ายคนนี้ก็ดีใจแล้ว อ้อมแขนแฟนเก่า…