เนื้อเพลง ฐานะคนฮักเก่า – กานต์ ทศน

เนื้อเพลง ฐานะคนฮักเก่า – กานต์ ทศน

ฐานะคนฮักเก่า – กานต์ ทศน เนื้อเพลงลูกทุ่ง คึดฮอดตอนที่เฮาคบกัน คึดฮอดความฝันที่เฮาฮ่วมสร้าง คึดฮอดตอนจับมือกันยาง แล้วบอกอ้ายว่าสิบ่ไปไส